Oznamovacia povinnosť influencerov a podnikateľov (eshopov) tvoriacich videá na sociálnych sieťach

od | feb 6, 2023 | Novinky | 0 komentárov

Dôležitý oznam o zákonnej ohlasovacej povinnosti, ak tvoríte videá na sociálnych sieťach.

Tento post je informatívny a nevyzýva vás k ničomu.

Update po splnení oznamovacej povinnosti október 2023 s odpoveďou od členky rady pre mediálne služby v emaili:

 

POINTA

Ak patríte medzi tých, ktorí tvoríte videá na sociálnych sieťach za účelom zarobiť, zákon káže sa registrovať na portáli Rady pre mediálne služby.

Od nového roku dochádza k sprísneniu dohľadu nad tvorcami/biznismi/influecnermi, ktorí majú na sociálnych sieťach svoj kanál, do ktorého prispievajú videá. Doteraz nemali ohlasovaciu povinnosť na rade pre mediálne služby, od nového roku 2023 už majú. Novinku zaviedol zákon o mediálnych službách a oznamovaciu povinnosť si mali dotknuté osoby splniť do 31. decembra 2022. Nestresujte, máte ešte čas na prihlásenie sa.

Posnažím sa ľudskou rečou vysvetliť novelu, ktorej znenie som si overovala s hovorkyňou rady pre mediálne služby p. Michelčíkovou https://www.rpms.sk/

Informácie k prihláseniu aj formuláre nájdete tu:

https://www.rpms.sk/node/41

Informácie o rade

RADA PRE MEDIÁLNE SLUŽBY

Palisády 36, 811 06 Bratislava

Telefón : 02/ 20906500, Fax : 02/ 20906535

e-mail.: office@rvr.sk; reo@rvr.sk

www.rpms.sk

Povinnosť sa týka všetkých sociálnych sietí, nie je to len YouTube, Facebook, Twitch, Instagram či TikTok, ale aj OnlyFans, nie však podcastov.

Povinnosť sa prihlásiť sa vzťahuje aj na „privátne“ profily na Instagrame, na profily, ktoré dostávajú darčeky za videá od followerov a aj pre tých, ktorí nemajú spustenú monetizáciu na YouTube.

Ako náhle video má tendenciu „predávať“ (hospodársky úžitok), potrebujete byť autorizovaným vysielateľom, vyplniť prihlášku na stránke. Je možný autorizačný poplatok (cca 200 Eur).

Žiadosť o udelenie autorizácie vysielania – právnická osoba https://rpms.sk/sites/default/files/2022-12/Ziadost_o_udelenie_autorizacie_vysielania_-_pravnicka_osoba_0.pdf

Žiadosť o udelenie autorizácie vysielania – fyzická osoba https://rpms.sk/sites/default/files/2022-12/Ziadost_o_udelenie_autorizacie_vysielania%20_-_fyzicka_osoba_0.pdf

https://rpms.sk/sites/default/files/2023-01/VZOR-Oznamovacia_povinnost_FO_na_platforme_na_zdielanie_videi.pdf

Ako náhle tvoríte videá a sú na sociálnej sieti s inou tendenciou (legálnou), potrebujete si splniť ohlasovaciu povinnosť, vyplniť prihlášku. Poplatky pri ohlasovaní neplatíte.

Fyzické osoby-tvorcovia, influenceri, experti- vyplňte prihlášku o oznámení a uveďte aj kanály (odkazy) na tieto kanály. Poplatok zaplatia iba tvorcovia, ktorí si prostredníctvom videí zarábajú. Oznamovacia povinnosť sa však týka úplne všetkých tvorcov videa, akurát nemusia platiť 260-eurový poplatok (pri e-registrácii 190 Eur).

Odpovede na otázky (viac odpovedí na časté otázky)

Čo je audiovizuálna mediálna služba na požiadanie?

Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie (AVMS) je služba, pri ktorej si užívateľ sám volí ktoré video (program) a kedy chce na internete príp. v aplikácii sledovať. Typickým príkladom je služba Netflix alebo Voyo, ďalej internetové archívy televízií alebo videosekcie spravodajských portálov.

Audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie je každá služba, ktoré spĺňa všetky tieto kritériá:

  • je primárne hospodárskej povahy,
  • jej základným účelom alebo základným účelom jej oddeliteľnej časti je umožniť sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil,
  • je poskytovaná na osobitnú žiadosť užívateľa na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom AVMS,
  • redakčne zodpovedný je za ňu poskytovateľ AVMS,
  • je poskytovaná prostredníctvom siete a
  • je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.

Audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie teda je aj kanál na platformách YouTube, Facebook Watch, TikTok, Instagram, OnlyFans či Twitch, ak bol zriadený alebo je poskytovaný za účelom dosahovania zisku a zároveň spĺňa ostatné uvedené podmienky.

Hospodárskou povahou služby sa nemyslí len samotná monetizácia kanálu v zmysle podmienok platformy. Obchodnými úmyslami poskytovateľa AVMS môže byť napr. aj to, že videá zverejňuje s cieľom priamej alebo nepriamej propagácie svojich platených aktivít či umiestňovaním reklamy v rámci videa.

Okrem zámeru zarábať zverejňovaním videí je dôležité aj to, či ten, kto ich na platformy umiestňuje, nesie za svoj kanál redakčnú zodpovednosť (čiže vykonáva kontrolu nad výberom programov a nad ich časovým usporiadaním do katalógu programov) a tiež či je cieľom videí informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.

Samotná frekvencia zverejňovania nových videí a ich počet na konkrétnom kanáli samé o sebe nie sú kritériom toho, či ide alebo nejde o AVMS.

Pridávam na sociálne siete alebo platformy videá. Mám povinnosť žiadať o autorizáciu alebo splniť si oznamovaciu povinnosť?

Ak ste bežný používateľ sociálnych sietí a platforiem, videá zdieľate príležitostne, majú prevažne súkromný alebo hobby charakter a nezverejňujete ich primárne s cieľom dosiahnuť týmto spôsobom zisk, voči Rade pre mediálne služby nemáte žiadnu povinnosť.

Tá sa vzťahuje len na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

Akým spôsobom mám podať žiadosť o autorizáciu a oznámenie poskytovania a aký je medzi nimi rozdiel?

Pre všetky prípady uvedené v bode 2 sú k dispozícii formuláre vo formáte pdf a doc.

Oznámenie poskytovania sa týka len FO, ak AVMS poskytujú výhradne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí (napr. YouTube, Twitter, TikTok).

Žiadosť o autorizáciu poskytovania je určená pre FO, ktoré AVMS poskytujú napr. na vlastnej webovej stránke a pre PO, ktoré AVMS poskytujú buď na vlastnej webovej stránke, alebo na platforme na zdieľanie videí (napr. YouTube, Twitter, TikTok).

Žiadosti o autorizáciu musia byť kompletne vyplnené, podpísané a doručené do sídla Rady pre mediálne služby klasickou poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky.

Formulár pre splnenie oznamovacej povinnosti fyzickej osoby je možné doručiť Rade aj prostredníctvom emailu office@rvr.sk.

Vzory vyplnených formulárov sú dostupné tu: žiadosť o udelenie autorizácie a oznámenie poskytovania.

Vypĺňanie formulárov prostredníctvom portálu slovensko.sk, žiaľ, nie je dostupné. Formulár stiahnutý z webovej stránky rpms.sk však Rade môžete prostredníctvom portálu slovensko.sk odoslať

Sú s podaním žiadosti o autorizáciu poskytovania a oznámenia poskytovania AVMS spojené nejaké poplatky? 

Udelenie autorizácie poskytovania AVMS (FO aj PO) zákon o mediálnych službách spoplatňuje správnym poplatkom vo výške 260 eur. Spôsob úhrady je popísaný tu. Tento poplatok sa znižuje na sumu 190 eur, ak žiadosť podáte prostredníctvom portálu slovensko.sk. Podrobnosti sú uvedené tu.

Podanie oznámenia poskytovania AVMS výhradne na platforme na zdieľanie videí (len FO) je bez poplatku.

Mám kanál na YouTube a Facebooku a používam ho výhradne na propagáciu služieb, ktoré poskytujem (napr. fotograf, kameraman) resp. tovarov, ktoré vyrábam, predávam a pod. Mám voči Rade nejaké povinnosti? 

S najväčšou pravdepodobnosťou ide o AVSM, keďže váš videokanál má primárne hospodársku povahu a jeho obsahom informujete širokú verejnosť o službách, ktoré poskytujete, preto máte povinnosť žiadať Radu o udelenie autorizácie poskytovania (PO) alebo si splniť oznamovaciu povinnosť (FO).

Na sociálnych sieťach a platformách streamujem videá, robím live prenosy, ktoré po prenose už nie sú verejne dostupné. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Nie, ak ide len o živý prenos a po jeho skončení viac videá na platforme na zdieľanie videí alebo sociálnej sieti nie sú verejne dostupné, nejde o AVMS a voči Rade nemáte žiadne povinnosti.

Ak však na svojom videokanáli na platforme okrem živých prenosov umiestňujete aj iné videá, ktoré sú dostupné v katalógu, z ktorého si ich môže užívateľ vyberať v čase, ktorý mu vyhovuje, alebo sú do tohto katalógu umiestňované automaticky po skončení živého prenosu (napr. platforma Twitch), potom môžete napĺňať kritéria AVMS a môžete mať voči Rade oznamovaciu povinnosť (FO) alebo povinnosť požiadať Radu o udelenie autorizácie poskytovania (PO).

Pokiaľ živé prenosy vysielate na inej webovej stránke (nie na platforme alebo sociálnej sieti), váš videokanál môže spĺňať charakter programovej služby šírenej prostredníctvom internetu, čo zákon považuje za vysielanie prostredníctvom internetu. Ide o tzv. webcasting, základný spôsob verejného prenosu, na ktorý je nutné udelenie autorizácie vysielania.

Sprísnenie pravidiel je tu, ale to vám nesmie brániť pokračovať vo vašej stratégii tvorby a predajov či podnikania.

ONLINE KURZ OD TAMI

Pripravila som pre vás skratku k zvýšeným predajom cez sociálne siete vd´aka online marketingu v 10 moduloch a 3 bonusoch získate top nové know how.

Online Program s TAMI – všetky informácie

Rada má priebežne pridávať a aktualizovať pravidlá ohľadom autorizácie a nahlasovania AVMS. Všeobecne odporúčajú, aby sa s nimi skontaktoval každý, kto si nie je istý či nahlásenie, respektíve autorizáciu potrebuje. Ako povedala hovorkyňa, posudzovanie prebieha na individuálnej báze a je náročné vymedziť, kto nahlásenie nepotrebuje a kto už áno.

Ak nie ste si istí, prosím, napíšte na oficiálny email office@rvr.sk a pýtajte sa na vašu konkrétnu situáciu.

Držím vám palce

Tami

TAMI

Mgr. Tamara Rogožníková Gončarova, PhD.

O TAMI

Služby

Spolupráca

 

KONTAKT

Marketrix s.r.o. 

Budatínska 3687/10, 851 06  Bratislava

Tel. a WhatsApp:

SOCIALS

LinkedIn

YouTube:

NEWSLETTER

Ešte sekundu počkajte 

Ako bonus odo mňa získate tie najlepšie informácie zo sveta sociálnych sietí. Priamo do e-mailu. Nemusíte nikam chodiť.

Prvé novinky prídu čoskoro. Zostaňte v spojení.